Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc przystąpić do kursu pilota?

Aby móc przystąpić do kursu pilota koniecznie trzeba spełnić wiele kryteriów, które są kluczowe, aby w po jego ukończeniu móc odbywać loty w sposób bezpieczny. O jakie dokładnie wymagania chodzi?

Wymogi przed przystąpieniem do kursu pilota PPL(A)

Tak naprawdę zasady różnią się w zależności od licencji, o którą chce się ubiegać kursant. Szkolenie do licencji PPL(A) wymaga ukończenia 16. roku życia w chwili rozpoczęcia szkolenia, a także 17 lat w sytuacji ubiegania się o wydanie takiej licencji. Aby przystąpić do tego kursu niezbędne jest też uzyskanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego, przynajmniej klasy drugiej. Ponownie trzeba zaznaczyć, że z taką licencją nie można wykonywać lotów odpłatnych, czyli komercyjnych, poza tymi o charakterze szkoleniowym.

Wymogi do kursu CPL(A)

W przypadku licencji CPL(A), czyli Commercial Pilot Licence (Aircraft), trzeba ukończyć 18 lat, aby ubiegać się o wydanie dokumentu, a także wejść w posiadanie orzeczenia lekarskiego klasy 1. Jej zakres jest zdecydowanie szerszy, aniżeli w przypadku niższej klasy, niezbędne jest bowiem potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego wykonywania takiej pracy. Pozostałe wymogi dla CPL(A) to także m.in. ukończenie teoretycznego kursu trwającego co najmniej 250 godzin oraz nalot wynoszący co najmniej 150 godzin, w chwili rozpoczynania szkolenia praktycznego.

Wymogi do kursu ATPL (Aitline Transport Pilot Licence)

Stopień ten jest najwyższy, który może być uzyskany w lotnictwie cywilnym. Tutaj niezbędne jest posiadanie przynajmniej licencji PPLA(A), czyli Pilota Samolotowego Turystycznego. Ponownie trzeba też posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający latanie.

Jak doskonale widać, wymagania związane z przystąpieniem do kursu pilota różnią się w zależności od szkolenia, do którego się przystępuje. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.