Dlaczego niski poziom znajomości angielskiego wśród pilotów stanowi zagrożenie?

pytanie o znajomość angielskiegoZnajomość języka angielskiego wśród pilotów jest absolutnie niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa podczas lotu. Jest to podstawowy język służący do komunikacji międzynarodowej z innymi pilotami oraz wieżami kontrolnymi. Przeczytaj, jak sprawdzana jest znajomość języka angielskiego podczas szkolenia oraz jakie specyficzne cechy posiada on w środowisku lotniczym.

 

Jakie są wymagania formalne związane z językiem angielskim?

Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej, do licencji pilota wykonującego loty w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, musi być wpisany stopień znajomości języka angielskiego. Zaświadczenia mówiące o poziomie umiejętności językowej wydawane są czasowo, a weryfikacja odbywa się co 3 lub 6 lat, w zależności od stopnia zaawansowania. Pilot musi umieć posługiwać się nim przez radiotelefon, dlatego podczas szkolenia lotniczego szczególną wagę przywiązuje się do rozumienia ze słuchu oraz mówienia, a mniejszą do pisania. Szczegółowe wymagania i regulacje dotyczące znajomości języka angielskiego opracowała Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Kursy i egzaminy z języka angielskiego ICAO Aviation English prowadzone są w szkołach lotniczych.

 

Jak wygląda specyfika języka angielskiego wśród pilotów?

Aviation English to specjalistyczna odmiana tego języka, służąca do komunikacji w pilotażu statków powietrznych na całym świecie. Nieporozumienie językowe były przyczyną wielu katastrof lotniczych, dlatego wprowadzono specjalne testy ujednolicające znajomość języka angielskiego wśród pilotów. Obejmują one nie tylko jego standardową znajomość, ale także specyficzne frazy, służące do porozumiewania się wyłącznie w środowisku lotniczym. Obecnie na Aviation English składa się około 300 słów, zawierających elementy branżowego żargonu.